Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom HRDLIČKA

Úvod Aktuality Galéria Kontakt

Škôlka Hrdlička


Centrum  škôlka HRDLIČKA

V tomto školskom roku pokračujeme v projekte ,,plynulá integrácia,, O čo ide? Vieme, aké je ťažké jedného dňa Vášmu dieťaťu, ktorého výnimočnosťou je to, že je autistické povedať.,, Dnes pôjdeš do školy.“  Ponúkame rodičom a ich deťom pomalú a postupnú cestu v adaptácii na školské prostredie. 


Ako to funguje? 

Máte dieťatko vo veku od 4 do 5 rokov, prípadne staršie a nejaký odborník Vám odporučil špecializované zariadenie? Nemáte skúsenosti s autizmom? Vaše dieťatko nekomunikuje verbálne? Neprijíma iné osoby? Neviete, čo ďalej?


Ponúkame Vám krátkodobé, pravidelné pobyty v našom zariadení – centrum HRDLIČKA. 

Počas týchto občasných pobytov sa postupne zoznámime s dieťaťom. Pomôžeme mu spoznať prostredie, orientovať sa v ňom a začať s komunikáciou, ktorá bude pre dieťa vzhľadom na osobnostné špecifiká, čo najúčinnejšia. Deti učíme základným samoobslužným činnostiam, akceptácii iných osôb, poznávaniu prostredia, rozlišovaniu jednotlivých činností – práca – odmena. 

Nové deti integrujeme medzi deti, ktoré tieto činnosti už majú osvojené, veríme, že aj kopírovanie a odzeranie správania druhého dieťaťa,  má  veľký význam a je veľkým prínosom v práci s týmto dieťaťom. S dieťaťom pracuje samostatný asistent. Na svoju prácu má k dispozícii priestor učebne, ako aj všetky relaxačné a terapeutické miestnosti, čím má veľkú škálu pri poznávaní a regulácii správania dieťaťa. Personál zariadenia je vzdelaný v oblasti špeciálneho školstva, ako aj v oblasti vzdelávania autistických detí, s niekoľkoročnou praxou a skúsenosťami v tomto  odbore.

Táto postupná adaptácia by mala pripraviť dieťa na plynulý vstup do prípravného ročníka našej ZŠ, prípadne jeho preradenie z inej školy. Tento postup sme testovali prvý krát v roku 2016 a dnes sa k nemu môžeme vyjadriť maximálne pozitívne.